Boeken


 

<< Eerste :: < Vorige :: Volgende > :: Laatste >> Boeken 6 tot en met 10 van 77

 

Access 2016 3/3

Pagina's: 220
Downloads: CD - Inhoudstafel
ISBN Nr: 9789035613423
Categorie: Office 2016

Extra informatie

In het deel Access 2016 1/3 heb je de basisbegrippen van Access geleerd: tabellen, eenvoudige query’s, formulieren en rapporten. Je hebt ook relaties tussen tabellen aangebracht. Je hebt hierdoor ook hoofd- subformulieren en hoofd- en subrapporten kunnen aanmaken.

 

In het tweede deel Access 2016 2/3 heb je geleerd hoe je een toepassing kan bouwen. We hebben hierbij gebruik gemaakt van macro’s, maar ook van de programmeertaal Visual Basic for Applications (VBA). We hebben in dit deel in eerste instantie gewerkt met afhankelijke formulieren. Dit zijn formulieren die gebaseerd zijn op een tabel of query.

 

Je kan ook gebruik maken van onafhankelijke formulieren. In dat geval benader je de tabellen via programmacode. Indien je vanuit een programmeertaal tabellen uit een database benadert, gebruik je hiervoor het objectenmodel ADO (ActiveX Data Objects). Het geeft je ook de mogelijkheid om tabellen, query’s, enz. te creëren via programmacode. Deze benaderingswijze staat centraal in dit derde deel.

 

Je leert in dit deel nog enkele extra technieken die je kan gebruiken in formulieren en rapporten: het maken van een welkomscherm, aanmaken van een uitgebreid zoekscherm, automatisch koppelen van een gegevensdatabase … Je leert ook hoe je een eigen lint ontwerpt.

 

We besteden in dit deel ook aandacht aan de interactie met andere toepassingen. We geven voorbeelden waarin Access samenwerkt met Word, Excel en Outlook.

 

Ook de beveiliging van de gegevens komt aan bod. In Access 2016 staat het Vertrouwenscentrum centraal.

 

Je vindt in de voorbeeldenmap een hoofdstukje waarin we ingaan op de installatie van Access 2016.

 


Excel 2016 1/3

Deel:
1 van 3 Bestel (€ 17,5)
Pagina's: 260
Downloads: CD - Inhoudstafel
ISBN Nr: 9789035613218
Categorie: Office 2016

Extra informatie

Excel 2016 1/3 geeft je een inleiding tot het programma Microsoft Excel 2016. Excel 2016 maakt deel uit van de bundels Office 2016 en Office 365 van Microsoft. In beide bundels zijn ook nog andere pakketten opgenomen: het tekstverwerkingspakket Word, het presentatiepakket PowerPoint, het e-mailprogramma Outlook, enz.

 

Excel is een rekenblad of spreadsheet. Op de gegevens in een rekenblad kunnen berekeningen worden uitgevoerd m.b.v. de gewone rekenkundige operatoren maar je kan ook gebruik maken van talrijke functies. Excel biedt bovendien de mogelijkheid om deze gegevens grafisch voor te stellen. Excel heeft ook tal van mo­gelijkheden m.b.t. eenvoudige gegevensbanken. We spreken van lijsten en tabellen.

 

In het boek komen diverse onderwerpen aan bod: 

 • Basistechnieken

 • Absolute en relatieve celadressen

 • Formules en functies

 • Van werkbladen tot werkmap

 • Lijsten en tabellen

 • Vormgeving

 • Zoeken, vervangen, spellingcontrole, …

 • Importeren en exporteren van gegevens

 • Beveiligen van werkbladen en werkmappen

 • Grafieken

 • Enz.


Excel 2016 2/3

Deel:
2 van 3 Bestel (€ 17,5)
Pagina's: 300
Downloads: CD - Inhoudstafel
ISBN Nr: 9789035613232
Categorie: Office 2016

Extra informatie

Excel 2016 2/3 is het tweede deel van een reeks van drie over Microsoft Excel. We veronderstellen in dit deel dat je de basistechnieken, die aan bod zijn gekomen in het eerste deel, onder de knie hebt. In dit tweede deel komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Werken met meerdere werkbladen
 • Koppelingen tussen meerdere werkmappen
 • Lijsten en tabellen
 • Zoeken in lijsten
 • Overzichten
 • Databasefuncties
 • Draaitabellen
 • Thema’s, stijlen, afbeeldingen, tekenen, SmartArt-afbeeldingen, …
 • Invoegtoepassingen en apps

 

Elk onderwerp wordt in één of meerdere hoofdstukken behandeld. Er is echter meer. In de hoofdstukken komen ook volgende technieken aan bod:

 • Aanpassen van de werkomgeving
 • Opmaak van cellen
 • Voorwaardelijke opmaak
 • Werken met sjablonen
 • Diverse functies
 • Gevorderde technieken van grafieken

Excel 2016 3/3

Deel:
3 van 3 Bestel (€ 17,5)
Pagina's: 270
Downloads: CD - Inhoudstafel
ISBN Nr: 9789035613331
Categorie: Office 2016

Extra informatie

Excel 2016 3/3 is het derde deel van een reeks van drie delen over Excel. We veronderstellen in dit deel dat je de technieken die aan bod zijn gekomen in de vorige twee delen onder de knie hebt.

In het tweede deel werden reeds heel wat gevorderde onderwerpen van Excel behandeld. In dit deel behandelen we nog enkele van deze onderwerpen. Een groot gedeelte van dit boek gaat in op het gebruik van macro’s en het automatiseren van handelingen m.b.v. de programmeertaal Visual Basic for Applications in Excel.

Een greep uit de onderwerpen:

• Wat-als-analyse
   - Gegevenstabellen
   - Scenariobeheer
    - Doelzoeken
    - Oplosser
• Gegevensvalidatie
• Besturingselementen op een werkblad
• Integratie met andere pakketten
• Macro's
• Visual Basic for Applications (VBA) in Excel
• Sub- en functieprocedures in VBA
• Het objectenmodel van Excel
• Controlestructuren in VBA
• Arrays
• Formulieren maken in VBA
• Interactie met andere toepassingen via VBA


Outlook 2016

Deel:
1 van 1 Bestel (€ 17,5)
Pagina's: 286
Downloads: CD - Inhoudstafel
ISBN Nr: 9789035613294
Categorie: Office 2016

Extra informatie

Outlook 2016 wordt dikwijls genoemd als een programma om e-mailberichten te ontvangen en te versturen. Deze functie wordt wellicht ook het meest gebruikt. Je kan Outlook nl. gebruiken als een e-mailclient voor een POP3-server, een IMAP-server, als client voor Exchange Server, enz. Outlook biedt echter veel meer. Outlook bevat een elektronische agenda, een hulpmiddel om gegevens van je contactpersonen bij te houden, het helpt je bij het organiseren van je taken, enz. Een greep uit de inhoudstafel van deze cursus verduidelijkt dit:

- Gebruik van e-mail in Outlook
- Beheren van contactpersonen
- Elektronische agenda
- Organiseren van taken
- Notities bijhouden
- Agenda delen, vergaderingen plannen, enz.
- Aanpassen van weergaven, instellen van regels, enz.
- Beveiliging tegen mogelijke virussen
- Archiveren en back-up
- …


<< Eerste :: < Vorige :: Volgende > :: Laatste >> Boeken 6 tot en met 10 van 77