Boeken


 

<< Eerste :: < Vorige :: Volgende > :: Laatste >> Boeken 1 tot en met 5 van 77

 

Leren programmeren in Visual Basic 2017 2/2

Deel:
2 van 2 Bestel (€ 17,5)
Pagina's: 269
Downloads: CD - Inhoudstafel
ISBN Nr: 9789035613430
Categorie: Programmeren

Extra informatie

 

In Leren Programmeren in Visual Basic 2017 1/2 hebben we vooral aandacht besteed aan de technieken m.b.t. de programmastructuren sequentie, selectie en iteratie. Ook andere basisbegrippen m.b.t. het programmeren zijn aan bod gekomen: variabelen, functie- en subprocedures, arrays, enz.

 

Visual Basic 2017 is een volwaardige objectgeoriënteerde taal. In dit deel, Leren programmeren in Visual Basic 2017 2/2, leren we de basisbegrippen van een objectgeoriënteerde taal. De begrippen klasse en object staan natuurlijk centraal. De kernbegrippen inkapseling (encapsulation), overerving (inheritance) en polymorfisme (polymorphism) worden duidelijk uitgelegd en geïllustreerd.

 

In dit deel behandelen we verder ook volgende onderwerpen:

 

-          sorteren van een array,

-          zoeken in een al of niet gesorteerde array,

-          recursie,

-          werken met bestanden,

-          de belangrijkste collecties, enumeraties, structuren, …

-          inleiding tot het werken met databases,

-          communicatie met andere Office-toepassingen,

-          een programma verdelen en installeren op een andere pc,

-         

 


Windows 10 - Basis Update 08/2017

Pagina's: 308
Downloads: CD - Inhoudstafel
ISBN Nr: 9789035613416
Categorie: Besturingssysteem

Extra informatie

Windows 10 is gelanceerd in de zomer van 2015. Microsoft heeft ondertussen heel wat updates uitgebracht voor Windows 10. We hebben in dit boek de updates verwerkt tot augustus 2017.
 
Microsoft Windows 10 is een besturingssysteem. Een besturingssysteem zorgt ervoor dat de verschillende apparaten die in de computer zitten en die aan de computer zijn aangesloten (toetsenbord, muis, scanner, fototoestel, enz.) met elkaar samenwerken. Een besturingssysteem zorgt er ook voor dat je met andere programma’s kan werken. En daar gaat het natuurlijk om!
 
In het boek komen diverse onderwerpen aan bod: 
 
- De belangrijkste begrippen m.b.t. computers
- De basisprincipes om met Windows 10 te kunnen werken
- Startscherm, startmenu, taakbalk, apps, tegels, enz.
- De werkomgeving aanpassen via Instellingen en Configuratiescherm
- Leren werken met stations, mappen, bestanden en bibliotheken
- Aanmaken van gebruikers
- Installeren van apps en klassieke programma’s
- Installeren van een printer en mogelijkheden bij het afdrukken
- Surfen op het internet met Microsoft Edge
- Werken met OneDrive
- De apps Mail, Personen, Skype, …
- Beveiliging en onderhoud van je pc
- Back-ups maken van je bestanden
- Enz.

Leren programmeren in Visual Basic 2017 1/2

Deel:
1 van 2 Bestel (€ 17,5)
Pagina's: 261
Downloads: CD - Inhoudstafel
ISBN Nr: 9789035613409
Categorie: Programmeren

Access 2016 1/3

Deel:
1 van 3 Bestel (€ 17,5)
Pagina's: 260
Downloads: CD - Inhoudstafel
ISBN Nr: 9789035613249
Categorie: Office 2016

Extra informatie

Microsoft Access 2016 is een relationeel databasesysteem. Een databasesysteem is een programma om gegevens te beheren. Deze gegevens worden in tabellen bewaard. Tussen de tabellen kunnen relaties bestaan.
 
Dit boek biedt je een stapsgewijze inleiding tot Access 2016. Het is een leerboek. Het neemt je bij de hand en voert je binnen in de wereld van databases.
 
In het boek komen de klassieke onderwerpen m.b.t. een databasesysteem aan bod:
 
- creëren van een database,
- maken van tabellen,
- instellen van een primaire sleutel van een tabel,
- sorteren, filteren en zoeken van gegevens,
- ontwerpen van query’s,
- ontwerpen van eenvoudige formulieren
- ontwerpen van eenvoudige rapporten en etiketten,
- relaties tussen tabellen,
- primaire en refererende sleutels,
- samengestelde formulieren,
- rapporten met groepsonderbrekingen,
- …

Access 2016 2/3

Deel:
2 van 3 Bestel (€ 17,5)
Pagina's: 299
Downloads: CD - Inhoudstafel
ISBN Nr: 9789035613393
Categorie: Office 2016

Extra informatie

In het boek Access 2016 1/3 heb je de basisbegrippen van Access geleerd: tabellen, eenvoudige query’s, formulieren en rapporten. Je hebt ook relaties tussen tabellen aangebracht.

Indien je een toepassing maakt in Access, is het belangrijk dat je de juiste gegevens in de juiste tabellen onderbrengt. In dit deel, Access 2016 2/3, leren we in eerste instantie hoe je een toepassing ontwikkelt. We vertrekken van een concreet probleem, normaliseren de gegevens en stellen het gegevensmodel op.

Een greep uit de onderwerpen:

·         Normaliseren van gegevens
·         Aanmaken met een database
·         Importeren van gegevens
·         Geavanceerde query’s

o    Query’s met inner en outer joins
o    Statistische query’s
o    Actiequery’s
o    Kruistabelquery’s
o    …

·         Macro’s
·         Koppelingsbeheer
·         Visual Basic for Applications (VBA)
·         VBA in formulieren
·         VBA in rapporten


<< Eerste :: < Vorige :: Volgende > :: Laatste >> Boeken 1 tot en met 5 van 77